Wydarzenie

"Internet bez granic" Moduł I

24 marzec 2014 godz. 09:00 - 10 kwiecień 2014
Lokalizacja: Dom Środowisk Twórczych MBP, ul. Ratuszowa 5

Miejska Biblioteka Publiczna podjęła współpracę z Fundacją Orange w ramach projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej województwa warmińsko-mazurskiego”. Projekt realizowany będzie do maja 2015 roku.

W ramach projektu zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty szkoleniowej "Internet bez granic".

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne, będzie przeprowadzane przez trenera, metodą warsztatów połączoną z ćwiczeniami praktycznymi z wykorzystaniem pomocy multimedialnych i trwać będzie 6 dni po 4 godz. zgodnie z harmonogramem zajęć.

 Grupa szkoleniowa to ok. 12 osób.

Każdy uczestnik otrzyma pomoce naukowe a na zakończenie zajęć certyfikat nabycia umiejętności cyfrowych. Dodatkowo po szkoleniu uczestnik będzie mógł skorzystać z darmowych konsultacji .

Zapisów można dokonać:

 • w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Ratuszowa 4
 • poprzez stronę www.internetbezgranic.pl
 • dzwoniąc pod numer telefonu 22 835 40 25

 

Program szkolenia obejmuje dwie grupy osób nie posiadających umiejętności korzystania z Internetu (lub posiadających tę umiejętność na niskim poziomie)

     I grupa  to osoby:

 •    wykluczone cyfrowo
 •     w wieku przedemerytalnym i emerytalnym - powyżej 45 lat
 •     o wykształceniu niższym niż średnie
 •     bez względu na miejsce zamieszkania

    II grupa to osoby:

 •    w wieku produkcyjnym,
 •    niemobilne
 •     zamieszkujące wsie i małe miasta
 •     kobiety w wieku 45-59 lat; mężczyźni w wieku 45-64 lat